WEYMOUTH HIGH SCHOOL CLASS OF 1959
Weymouth MA.,Weymouth High School